Søk barnehageplass

Alle  som skal søke om barnehageplass må gjøre dette  via Klepp kommunes egne sider. For å søke barnehageplass i Tjøttaparken FUS barnehage må du altså søke via samordnet opptak i kommunen. Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Tjøttaparken FUS barnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Klepp kommune.

SØKNADSFRIST FOR HOVEDOPPTAKET ER 1.MARS. GÅ INN PÅ LINKEN UNDER OG FØLG INSTRUKSENE. VELKOMMEN SOM SØKER TIL VÅR BARNEHAGE!

Her er direkte link til kommunens barnehagesider: https://www.klepp.kommune.no/#tab2

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Vi tar også inn barn bosatt i andre kommuner og barn som er født etter 01.12.2016. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til Tjøttaparken FUS barnehages egne vedtekter.

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder Anita Hisdal Rosland på telefon 47676299 eller epost: dl.tjottaparken@bhg.no